Νέα

Συμπόσιο "Η Εuropeana στην Ελλάδα" - Εκδήλωση για το ελληνικό πολιτιστικό περιεχόμενο στην Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συμπόσιο με θέμα "Η Europeana στην Ελλάδα - Προσθέτοντας Ελληνικό Πολιτιστικό Περιεχόμενο στην Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Βιβλιοθήκη" διοργανώνεται από τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας, σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο (Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης του Τμήματος Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας), στις 19 Οκτωβρίου 2010, στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα). Το Συμπόσιο τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

European e-Justice: Ένας ηλεκτρονικός νομικός σύμβουλος για πολίτες και επαγγελματίες
Μια διαδικτυακή πύλη για τη δικαιοσύνη εγκαινίασε πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προσφέροντας ένα χρήσιμο ηλεκτρονικό εργαλείο σε πολίτες, επιχειρήσεις και επαγγελματίες του νομικού χώρου. Μέσω της Ευρωπαϊκής Πύλης για την Ηλεκτρονική Δικαιοσύνη ( European e-Justice portal ) μπορεί κάποιος να ενημερωθεί για τους νόμους και τις πρακτικές που ισχύουν στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ και να λύσει τις απορίες του σχετικά με νομικά ζητήματα διασυνοριακού χαρακτήρα.

Διαβούλευση για τη χρήση των δημόσιων δεδομένων στην ΕΕ
Την περαιτέρω αξιοποίηση των δεδομένων του δημοσίου τομέα για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, της καινοτομίας και της δημιουργίας θέσεων εργασίας διαπραγματεύεται η δημόσια διαβούλευση που δρομολόγησε πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι εισηγήσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της διαβούλευσης θα χρησιμοποιηθούν για την αναθεώρηση της Οδηγίας για τις Πληροφορίες του Δημόσιου Τομέα (ΠΔΤ), ως μέρος του Ψηφιακού θεματολογίου για την Ευρώπη που θα συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ για αύξηση της ανταγωνιστικότητας, της καινοτομίας και της δημιουργίας θέσεων εργασίας. Η διαβούλευση θα...

Δωρεάν πρόσβαση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στο Διαδίκτυο
Δωρεάν πρόσβαση σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σε ηλεκτρονική μορφή μέσω της ιστοσελίδας του Εθνικού Τυπογραφείου, έχουν πλέον οι πολίτες, κατόπιν απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών, στο πλαίσιο του προγράμματος "Διαύγεια" για την ενίσχυση της διαφάνειας. Ταυτόχρονα, απεστάλη εγκύκλιος σε όλους τους δημόσιους φορείς σχετικά με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο.

Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Βρετανίας ‘ανοίγει’ εκατομμύρια βιβλιογραφικές εγγραφές
Την Ανοικτή Πρόσβαση στα βιβλιογραφικά δεδομένα της εγκαινίασε πρόσφατα η Εθνική Βιβλιοθήκη της Βρετανίας (British Library). Η νέα αυτή υπηρεσία της Βιβλιοθήκης εντάσσεται στο πλαίσιο του στόχου της να παρέχει πληροφόρηση σε ένα ευρύτερο κοινό και όχι μόνο στους ειδικούς στην επιστήμη της πληροφορίας. Παράλληλα, παρέχοντας ελεύθερη πρόσβαση στην εκτεταμένη συλλογή βιβλιογραφικών εγγραφών της, η Βιβλιοθήκη στοχεύει να ενισχύσει τις νέες πιθανές χρήσεις αυτού του σημαντικού υλικού.

Μέδουσα: ένα ψηφιακό παράθυρο στο πολιτιστικό απόθεμα της Ημαθίας
Μια νέα ψηφιακή συλλογή προστέθηκε πρόσφατα στο όλο και πλουσιότερο ελληνικό πολιτιστικό απόθεμα που διατίθεται ελεύθερα στους χρήστες του Διαδικτύου. Πρόκειται για τη συλλογή της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Βέροιας που μπορεί να βρει κανείς πλέον, μαζί με τις συλλογές της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου (Σκήτη) Βέροιας και του Λυκείου Ελληνίδων της πόλης, στο ψηφιακό αποθετήριο Μέδουσα . Η ψηφιοποίηση της συλλογής της βιβλιοθήκης πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου "Ψηφιοποίηση Υλικού Δημόσιων Βιβλιοθηκών" του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Κοινωνία της Πληροφορίας". Το ψηφιακό...

OpenAIRE: Ανοικτή Πρόσβαση στα αποτελέσματα της ευρωπαϊκής έρευνας
Aνοικτή πρόσβαση στα αποτελέσματα ερευνητικών έργων που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα παρέχεται μέσω των πληροφοριακών υποδομών και των υπηρεσιών του ευρωπαϊκού έργου OpenAIRE. Στόχος είναι να ενισχυθεί η προβολή και η αναγνωρισιμότητα της ευρωπαϊκής έρευνας, καθώς μια ενιαία διαδικτυακή πύλη θα παρέχει δωρεάν πρόσβαση στις επιστημονικές δημοσιεύσεις των Ευρωπαίων ερευνητών, οι οποίες προκύπτουν από ευρωπαϊκά έργα. Παράλληλα, θα ενισχυθεί ακόμη περισσότερο η αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων προς όφελος της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας και της ποιότητας ζωής των...

Συλλέγοντας στοιχεία για τα ορφανά έργα
Στο θέμα των λεγόμενων ορφανών έργων έχει εδώ και καιρό εστιάσει την προσοχή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για τις Ψηφιακές Βιβλιοθήκες. Ορφανά ονομάζονται τα έργα των οποίων δεν έχουν λήξει τα πνευματικά δικαιώματα, όμως οι δικαιούχοι τους δεν είναι γνωστοί ή δεν μπορούν να εντοπιστούν. Το πρόβλημα των ορφανών έργων (οrphan works) έχει άμεση επίπτωση στα έργα ψηφιοποίησης πολιτιστικού και άλλου περιεχομένου, αλλά και στη δυνατότητα πρόσβασης σε αυτά.

Ψηφιακό Θεματολόγιο για έξυπνη και βιώσιμη ανάπτυξη στην Ευρώπη
Ψηφιακό Θεματολόγιο (Digital Agenda) για την ανάληψη δράσης στους τομείς του Διαδικτύου και των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) παρουσιάστηκε πρόσφατα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της στρατηγικής "Ευρώπη 2020 για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη". Σύμφωνα με την Επιτροπή, το Ψηφιακό Θεματολόγιο θα συμβάλει σε σημαντικό βαθμό στην οικονομική ανάπτυξη της ΕΕ και θα επεκτείνει τα οφέλη της ψηφιακής εποχής σε ολόκληρο το κοινωνικό φάσμα.

Η επίδραση των ψηφιακών τεχνολογιών στην έρευνα
Tις αντιλήψεις των ακαδημαϊκών επιστημόνων (faculty) σε σχέση με τη μετάβαση στο ηλεκτρονικό περιβάλλον έρευνας, την επίδραση των ψηφιακών τεχνολογιών στην έρευνα και αλλά και τη σημασία τους για τις βιβλιοθήκες, τους εκδότες και τις επιστημονικές εταιρείες παρουσιάζει έρευνα της Ithaka που δημοσιεύθηκε πρόσφατα με τίτλο "Ithaka S+R Faculty Survey 2009: Key Strategic Insights for Libraries, Publishers, and Societies".