Η Ανοικτή Πρόσβαση στις δημοσιεύσεις

Η Ανοικτή Πρόσβαση στις δημοσιεύσεις παρέχεται με δυο τρόπους:

α) μέσω της αυτό-αρχειοθέτησης ή

β) μέσω της δημοσίευσης σε ηλεκτρονικά περιοδικά Ανοικτής Πρόσβασης.

Στην περίπτωση της αυτό-αρχειοθέτησης (γνωστής και ως «ο πράσινος δρόμος») ο συγγραφέας καταθέτει σε ηλεκτρονικό αποθετήριο ψηφιακό αντίγραφο της δημοσίευσης του (άρθρο σε περιοδικό, κεφάλαιο βιβλίου, κτλ.). Οι πολιτικές των περιοδικών για την αυτό-αρχειοθέτηση μπορούν να αναζητηθούν μέσω του Sherpa-Romeo.

Στην περίπτωση της δημοσίευσης σε περιοδικό Ανοικτής Πρόσβασης (γνωστής και ως «ο Χρυσός Δρόμος») η δημοσίευση γίνεται άμεσα ανοικτά προσβάσιμη. Το κόστος που σχετίζεται με τη δημοσίευση καλύπτεται είτε από τον συγγραφέα μέσω των τελών έκδοσης (Article Processing Charges/APC) ή μέσω της κάλυψης τους από τρίτους, όπως είναι οι χρηματοδότες έρευνας. 

Οι υπηρεσίες του Sherpa-Romeo παρέχουν στους συγγραφείς την απαιτούμενη πληροφόρηση προκειμένου να συμμορφωθούν με τις πολιτικές των χρηματοδοτών και φορέων έρευνας και των περιοδικών αναφορικά με την παροχή Ανοικτής Πρόσβασης. 

Η παροχή Ανοικτής Πρόσβασης στις δημοσιεύσεις είναι πλέον υποχρεωτική για τους ερευνητές που χρηματοδοτούνται από τον Ορίζοντα 2020, το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την έρευνα και την καινοτομία, ενώ αυξανόμενος αριθμός χρηματοδοτών έρευνας υιοθετεί πολιτικές ανοικτής πρόσβασης.

Σύνδεσμοι