Δράσεις Ενημέρωσης-Εκπαίδευσης

Το ΕΚΤ υλοποιεί σειρά δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για θέματα ανοικτής πρόσβασης οι οποίες απευθύνονται τόσο σε ερευνητές και βιβλιοθηκονόμους, όσο και στο ευρύ κοινό. Παράλληλα, διοργανώνει συνέδρια με διεθνή συμμετοχή και στόχο τη συζήτηση των εξελίξεων στον τομέα της ανοικτής πρόσβασης.