Υποδομές Ανοικτής Πρόσβασης του ΕΚΤ

Αξιοποιώντας τις διεθνείς πρακτικές και συμβάλλοντας ενεργά στη σύγκλιση της χώρας στον τομέα της οργάνωσης και ελεύθερης διάθεσης του επιστημονικού περιεχομένου, το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης έχει αναπτύξει τις ακόλουθες υποδομές:

 

 

Πανδέκτης ΕΑΔΔ ΑΚΕ ΗΛΙΟΣ

 

Παράλληλα, έχει αναπτύξει τις ακόλουθες πύλες αναζήτησης σε περιεχόμενο επιστήμης και πολιτισμού:

Open Archives Search Culture