Νέα

Δημόσια διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ανοικτή Πρόσβαση στην επιστημονική πληροφορία
Δημόσια διαβούλευση για την πρόσβαση στην επιστημονική πληροφορία και τηνδιατήρησή της ξεκίνησε στις 15 Ιουλίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η διαβούλευση είναι πρωτοβουλία της Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Ψηφιακό Θεματολόγιο Neelie Kroes και της Επιτρόπου για την Έρευνα και την Καινοτομία Máire Geoghegan-Quinn.

Στο Διαδίκτυο οι Ψηφιακές Βιβλιοθήκες των Δημόσιων Βιβλιοθηκών Σερρών και Λιβαδειάς
Ελεύθερη πρόσβαση σε βιβλία, συλλογές και εφημερίδες, με σημαντική εκπαιδευτική και πολιτιστική αξία, παρέχονται στις Ψηφιακές Βιβλιοθήκες των Δημόσιων Βιβλιοθηκών Σερρών ( http://ebooks.serrelib.gr ) και Λιβαδειάς ( http://ebooks.liblivadia.gr ). Το υλικό αυτό διατίθεται στο Διαδίκτυο σε φιλικό περιβάλλον πλοήγησης και ανάγνωσης, όχι μόνο στους χρήστες της βιβλιοθήκης, αλλά και σε εκπαιδευτικούς, επιστήμονες, ερευνητές, φοιτητές, μαθητές και το ευρύ κοινό. Οι Ψηφιακές Βιβλιοθήκες αναπτύχθηκαν από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) και φιλοξενούνται στα υπολογιστικά του συστήματα, στο πλαίσιο...

Υποχρεωτική η Ανοικτή Πρόσβαση στον νέο νόμο της Ισπανίας για την Έρευνα, την Τεχνολογία και την Καινοτομία
Πριν από περίπου δύο εβδομάδες η Βουλή των Αντιπροσώπων της Ισπανίας υιοθέτησε, μετά από μακρά διαβούλευση, τον αναμενόμενο νόμο για την έρευνα, την τεχνολογία και την καινοτομία. Είναι εξαιρετικά σημαντικό, ανάμεσα στα άλλα, ότι ο νέος νόμος καθιστά υποχρεωτική την Ανοικτή Πρόσβαση σε δημόσια χρηματοδοτούμενη έρευνα.

Νέα έκθεση εξετάζει πέντε σενάρια για την αύξηση της πρόσβασης στα επιστημονικά περιοδικά
Μια σημαντική έκθεση για την ανοικτή πρόσβαση στα επιστημονικά περιοδικά, με τίτλο "Heading for the Open Road: Costs and Benefits of Transitions in Scholarly Communications" δημοσιεύθηκε πρόσφατα από τους φορείς: Research Information Network (RIN), Research Libraries UK (RLUK), Wellcome Trust, Publishing Research Consortium (PRC) και Joint Information Systems Committee (JISC). Η έκθεση αναλύει πέντε διαφορετικά σενάρια για την αύξηση της πρόσβασης στα επιστημονικά περιοδικά και αξιολογεί τα οφέλη, τα κόστη και τα ρίσκα που ενέχει το καθένα, με βάση τα δεδομένα που ισχύουν στο Ηνωμένο Βασίλειο...

Ενισχυμένες επιστημονικές εκδόσεις από το SURF στην Ολλανδία
Έξι νέα έργα που θα οδηγήσουν σε ενισχυμένες επιστημονικές εκδόσεις χρηματοδοτήθηκαν πρόσφατα στην Ολλανδία από το SURF, τον συνεργατικό οργανισμό των πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων της χώρας, ο οποίος προσφέρει υπηρεσίες Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στους χώρους της έρευνας και της εκπαίδευσης.

Ψηφιακή Βιβλιοθήκη με υλικό και μελέτες για την εκπαίδευση και τη διά βίου μάθηση
Το εκπαιδευτικό υλικό και οι μελέτες που έχουν παραχθεί στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση" (ΕΠΕΑΕΚ Ι και ΙΙ) βρίσκονται πλέον συγκεντρωμένα σε μια Ψηφιακή Βιβλιοθήκη. Με μία απλή αναζήτηση στον δικτυακό τόπο http://repository.edulll.gr κάθε χρήστης μπορεί πλέον να βρει χρήσιμο εκπαιδευτικό υλικό, να διαβάσει μελέτες και εκθέσεις, να ξεφυλλίσει βιβλία και εγχειρίδια, να δει σχετικά βίντεο και παρουσιάσεις από ημερίδες και συνέδρια.

Έρευνα SOAP: Τι πιστεύουν οι ερευνητές για τις δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης
Τα σημαντικότερα αποτελέσματα της έρευνας του ευρωπαϊκού έργου SOAP (Study of Open Access Publishing) για την Ανοικτή Πρόσβαση, δημοσιεύθηκαν πρόσφατα, με αφορμή και τη λήξη του έργου στο τέλος του Φεβρουαρίου 2011. Το SOAP χρηματοδοτήθηκε από το 7ο Πρόγραμμα για την Έρευνα και είχε ως στόχο να περιγράψει και να συγκρίνει την προσφορά και τη ζήτηση για Ανοικτή Πρόσβαση σε επιστημονικά περιοδικά με αξιολόγηση.

Η νέα "Αναγέννηση" της Ευρώπης θα είναι ψηφιακή
Σε μια "Νέα Αναγέννηση" καλεί η Επιτροπή Σοφών για την ψηφιοποίηση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην ομώνυμη έκθεση που έδωσε πρόσφατα στη δημοσιότητα. Η έκθεση, η οποία παραδόθηκε στην αρμόδια για το ψηφιακό θεματολόγιο Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Neelie Kroes, και στην Επίτροπο αρμόδια για την εκπαίδευση και τον πολιτισμό Ανδρούλλα Βασιλείου, υποστηρίζει, μεταξύ άλλων, την ενίσχυση της Europeana, της ψηφιακής βιβλιοθήκης για τον ευρωπαϊκό πολιτισμό, η οποία δημοσίευσε λίγες ημέρες αργότερα το στρατηγικό της πλάνο 2011-2015,...

Η Ανοικτή Πρόσβαση στις χώρες της Νότιας Ευρώπης
Έκθεση για την Ανοικτή Πρόσβαση στη Νότια Ευρώπη δημοσιεύθηκε πρόσφατα από το FECYT (Spanish Foundation for Science and Technology). Η έκθεση αυτή αποτελεί σύνθεση των εκθέσεων έξι χωρών της Ν. Ευρώπης (Ελλάδα, Ιταλία, Γαλλία, Πορτογαλία, Ισπανία και Τουρκία) για την Ανοικτή Πρόσβαση, κατά το 2009. Οι εκθέσεις αυτές συντάχθηκαν με πρωτοβουλία της Southern European Libraries Link και παρουσιάστηκαν στο σεμινάριο για την Ανοικτή Πρόσβαση που διοργάνωσε το FECYT στη Γρανάδα, τον Μάιο του 2010.

Οι ανθρωπιστικές επιστήμες συναντούν την πληροφορική
Συνάντηση εργασίας του Δικτύου Υποδομών για την Έρευνα στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες (ΔΥΑΣ), με τίτλο "Οι ανθρωπιστικές επιστήμες συναντούν την επιστήμη της πληροφορικής", πραγματοποιήθηκε στις 18 Ιανουαρίου 2011 στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Κατά τη συνάντηση, οι εταίροι του ΔΥΑΣ (Ακαδημία Αθηνών, Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Ίδρυμα Έρευνας και Τεχνολογίας, Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων - Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών...