Νέα

Δείκτες ποιότητας για τα νέα περιοδικά Aνοικτής Πρόσβασης
O αριθμός των ακαδημαϊκών περιοδικών Ανοικτής Πρόσβασης αυξάνεται συνεχώς. Σήμερα μπορούμε να μιλάμε για περισσότερα απο χίλια νέα περιοδικά Ανοικτής Πρόσβασης τοv χρόνο. Με αυτά τα δεδομένα, έχει θεωρηθεί αναγκαίο να διασφαλιστεί η ποιότητα και η αξιοπιστία των επιστημονικών εκδόσεων με αντικειμενικούς και διεθνείς όρους.

O δημόσιος τομέας της Μ. Βρετανίας εξοικονομεί 28 εκατομμύρια λίρες απο την Ανοικτή Πρόσβαση
Η Ανοικτή Πρόσβαση στα αποτελέσματα της ακαδημαϊκής έρευνας έχει αποφέρει σημαντικά οφέλη στη Μεγάλη Βρετανία, όπως αποκαλύπτουν οι δύο μελέτες που το Open Access Implementation Group (ΟΑΙG) δημοσίευσε πρόσφατα.

Εκατομμύρια έγγραφες μεταδεδομένων του Χάρβαρντ διαθέσιμες στο διαδίκτυο
Το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ ανακοίνωσε ότι θα διαθέσει με ανοικτή πρόσβαση περισσότερες απο 12 εκατομμύρια εγγραφές μεταδεδομένων που προέρχονται απο τις 73 βιβλιοθήκες του φημισμένου Πανεπιστημίου, αλλά και απο το Digital Access to Scholarship at Harvard ( DASH ), ακαδημαϊκό αποθετήριο του Πανεπιστημίου.

Το Χάρβαρντ αδυνατεί να διατηρήσει συνδρομές σε μεγάλους επιστημονικούς εκδοτικούς οίκους
Σε πρόσφατη ανακοίνωση της, η βιβλιοθήκη του φημισμένου Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ , διαπιστώνει ότι αδυνατεί οικονομικά να διατηρήσει τις συνδρομές σε μεγάλους επιστημονικούς εκδότες και καλεί τους φοιτητές και το προσωπικό του Πανεπιστημίου να δημοσιευουν σε περιοδικά ανοικτής πρόσβασης.

Συμμετέχετε στις έρευνες του MedOANet για την Ανοικτή Πρόσβαση
Στο πλαίσιο του MedOANet ( Mediterranean Open Access Network ) , ευρωπαϊκό έργο με συντονιστή το ΕΚΤ για την προώθηση των πολιτικών και πρακτικών Ανοικτής Πρόσβασης στις χώρες της Μεσογείου, σχεδιάστηκε σειρά ερωτηματολογίων που θα συμβάλει στη χαρτογράφηση του οικοσυστήματος της Ανοικτής Πρόσβασης στη γνώση, στη Μεσογειακή Ευρώπη.

DOAB: μια νέα υπηρεσία για μονογραφίες Ανοικτής Πρόσβασης
Ο κατάλογος Βιβλίων Ανοικτής Πρόσβασης ( Directory of Open Access Books , DOAB ) είναι η νέα υπηρεσία για τις μονογραφίες Ανοικτής Πρόσβασης που ανακοίνωσε ο OAPEN ( Open Access Publishing in European Networks ).

Ανάπτυξη λογισμικού για διάθεση ψηφιακού περιεχομένου στην Europeana
Με το νέο έργο DM2E (Digitized Manuscripts to Europeana), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποστηρίξει την ανάπτυξη λογισμικών εργαλείων που διευκολύνουν τεχνικά όσο το δυνατόν περισσότερους παρόχους ψηφιακού περιεχομένου, βιβλιοθήκες, αρχεία, και ινστιτούτα να ενσωματώσουν το ψηφιακό τους περιεχόμενο στην Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Βιβλιοθήκη, Europeana.

Τέσσερα νέα επιστημονικά περιοδικά από τις ηλεκτρονικές εκδόσεις του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης
Τέσσερα σημαντικά ελληνικά επιστημονικά περιοδικά εκδίδονται πλέον και ηλεκτρονικά με την υποστήριξη του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ). Πρόκειται για τα περιοδικά Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, O Ερανιστής, Μνήμων και Μακεδονικά, έγκριτα περιοδικά με ιστορία πολλών δεκαετιών στον ελληνικό επιστημονικό χώρο και διεθνές κύρος, που διαθέτουν πλέον στο διαδίκτυο μεγάλο μέρος του περιεχομένου τους. Η ηλεκτρονική έκδοση των περιοδικών διευρύνει σημαντικά την πρόσβαση σε πλούσιο και έγκυρο επιστημονικό περιεχόμενο, το οποίο σε μεγάλο βαθμό δημοσιεύεται στην ελληνική γλώσσα.

Η Europeana και ο κόσμος των Ανοικτών Διασυνδεδεμένων Δεδομένων
Τα Ανοικτά Δεδομένα κερδίζουν συνεχώς έδαφος στον κόσμο της πληροφόρησης. Η Europeana , η Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Βιβλιοθήκη, μόλις δημοσίευσε διαδικτυακά μία οπτικοακουστική εφαρμογή για να εξηγήσει με παραστατικό τρόπο τι είναι τα Ανοικτά Διασυνδεδεμένα Δεδομένα ( Linked Ο pen Data ) και πως ωφελούν τους χρήστες και τους παρόχους δεδομένων.

MEDOANET: Συντονίζοντας τις πολιτικές Ανοικτής Πρόσβασης στη Μεσόγειο
Ένα νέο ευρωπαϊκό έργο με στόχο τον συντονισμό και την προώθηση των πολιτικών για την Ανοικτή Πρόσβαση στην επιστημονική γνώση, στο επίπεδο των μεσογειακών χωρών αλλά και σε εθνικό επίπεδο, ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2011, με συντονιστή το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ). Οι δράσεις του έργου MEDOANET (Mediterranean Open Access Network) θα διευκολύνουν τη διαμόρφωση επιτυχημένων πολιτικών για την Ανοικτή Πρόσβαση, από εθνικούς φορείς, ερευνητικά κέντρα και φορείς χρηματοδότησης της έρευνας.