Νέα

Η πολιτική Ανοικτής Πρόσβασης του National Institutes of Health (NIH) έγινε υποχρεωτική
Από τις 7 Απριλίου 2008 η πολιτική Ανοικτής Πρόσβασης του National Institutes of Health (NIH) των ΗΠΑ απέκτησε υποχρεωτικό χαρακτήρα.

Βίντεο για τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών
Η Association of College and Research Libraries (ACRL), η Association of Research Libraries (ARL) και η SPARC (Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition) εξέδωσαν βίντεο για τα οφέλη των δημιουργών από τη διατήρηση κάποιων από τα πνευματικά τους δικαιώματα.

To Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) υιοθετεί πολιτική Ανοικτής Πρόσβασης.
Στις 11 Φεβρουαρίου του 2008 το SLU υπέγραψε πολιτική με την οποία καλεί τα μέλη του να δημοσιεύουν σε περιοδικά Ανοικτής Πρόσβασης και να καταθέτουν αντίγραφα των δημοσιεύσεών τους σε αποθετήριο Ανοικτής Πρόσβασης.

Το Πανεπιστήμιο του Harvard υιοθετεί πολιτική ανοικτής πρόσβασης
Το Τμήμα Arts and Sciences του Πανεπιστημίου του Harvard ενέκρινε πρόσφατα νέα πολιτική με την οποία εξασφαλίζεται η ανοικτή πρόσβαση στα επιστημονικά δημοσιεύματα των μελών του.