Νέα

Ανοικτή Πρόσβαση στα Ερευνητικά Δεδομένα
Εντατικές συζητήσεις σχετικά με την Ανοικτή Πρόσβαση στα ερευνητικά δεδομένα λαμβάνουν χώρα τον τελευταίο καιρό στην επιστημονική κοινότητα. Με τον όρο "ερευνητικά δεδομένα" χαρακτηρίζονται τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται ως βασικές πηγές στην ερευνητική διαδικασία, π.χ. αριθμητικά δεδομένα, αρχεία κειμένων, εικόνων και ήχων.

Βραβείο για το ψηφιακό "θησαυροφυλάκιο" με το όνομα Europeana
Με το Erasmus Award for Networking Europe 2009 τιμήθηκε η Europeana, η Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Βιβλιοθήκη, στο πλαίσιο της φετινής απονομής των βραβείων της ESEC (European Society for Education and Communication) που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στη Βιέννη. Παράλληλα, τη δέσμευσή τους να στηρίξουν την Europeana, ως απάντηση στην επιθετική πολιτική της υπηρεσίας Google Books, εξέφρασαν στις 27 Νοεμβρίου οι Υπουργοί Πολιτισμού και Οπτικοακουστικών της Ε.Ε. στις Βρυξέλλες.

Προς μια ενιαία αγορά δημιουργικού περιεχομένου στο Διαδίκτυο
Τους προβληματισμούς της σχετικά με τη δημιουργία ευρωπαϊκής ενιαίας αγοράς δημιουργικού ψηφιακού περιεχομένου δημοσίευσε πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σύμφωνα με την Επιτροπή, η δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς δημιουργικού περιεχομένου στο Διαδίκτυο (Creative Content Online) προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες για την Ευρώπη, θέτοντάς την, συγχρόνως, αντιμέτωπη με πολλές προκλήσεις. Δρομολογείται, λοιπόν, δημόσια διαβούλευση, μέχρι τις 5 Ιανουαρίου 2010, για την αντιμετώπιση των προκλήσεων αυτών.

Τρία περιοδικά ανοικτής πρόσβασης του ΕΙΕ τώρα στο DOAJ
Στο Directory of Open Access Journals έχουν συμπεριληφθεί τα τρία περιοδικά ανοικτής πρόσβασης στις ανθρωπιστικές επιστήμες, τα οποία εκδίδονται ηλεκτρονικά από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ). Πρόκειται για τα περιοδικά των Ανθρωπιστικών Ινστιτούτων του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ): Βυζαντινά Σύμμεικτα , Τεκμήρια και The Historical Review/La Revue Historique , τα οποία αποτελούν μετεξέλιξη υπαρχόντων έντυπων περιοδικών εκδόσεων.

Οι "ψηφιακές" προτεραιότητες της ΕΕ
Δράσεις για την ψηφιακή διαφύλαξη και διάδοση φιλολογικού και πολιτιστικού υλικού και ορφανών έργων, καθώς και για τη βελτίωση της διαθεσιμότητας έργων σε άτομα με αναπηρίες, ιδίως εκείνα με μειωμένη όραση, προτίθεται να πάρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με πρόσφατη ανακοίνωσή της. Στόχος των δράσεων θα είναι να ανταποκριθεί η ΕΕ στις σοβαρές παγκόσμιες πολιτιστικές και νομικές προκλήσεις της μαζικής ψηφιοποίησης και διάδοσης των βιβλίων, και ειδικότερα των συλλογών που υπάρχουν στις ευρωπαϊκές βιβλιοθήκες.

Μια νέα έκθεση για τις επιστημονικές δημοσιεύσεις και την επικοινωνία των ερευνητών
/*--> */ Μια νέα έκθεση για τη διάχυση των επιστημονικών αποτελεσμάτων δημοσιεύθηκε πρόσφατα από το RIN (Research Information Network) και το JISC (Joint Information Systems Committee). Πρόκειται για την έκθεση "Communicating Knowledge: How and Why UK researchers publish and disseminate their findings"...

Eβδομάδα Ανοικτής Πρόσβασης 2009
Με θεμέλιο λίθο τον ενθουσιασμό που προκάλεσαν οι "Ημέρες Ανοικτής Πρόσβασης", όπως αυτές γιορτάστηκαν διεθνώς τα δυο τελευταία έτη (2007-2008), μια ολόκληρη "Εβδομάδα Ανοικτής Πρόσβασης" (Open Access Week) οργανώνεται για πρώτη φορά φέτος, με εκδηλώσεις σε ολόκληρο τον κόσμο. Έτσι, η ιδέα της ανοικτής πρόσβασης στην επιστημονική πληροφορία θα προβληθεί παγκοσμίως κατά την εβδομάδα 19 - 23 Οκτωβρίου.

Πρόσκληση συμμετοχής σε έρευνα για χρηματοδότηση μονογραφιών στις Ανθρωπιστικές & Κοινωνικές Επιστήμες
Έρευνα για τη "Χρηματοδότηση Μονογραφιών στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες" διεξάγεται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου Open Access Publishing in European Networks (OAPEN). Συγγραφείς/επιμελητές, χρηματοδότες και εκδότες καλούνται να εκτιμήσουν τον τρόπο χρηματοδότησης των βιβλίων ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών και τις δυνατότητες που υπάρχουν να συνδυαστεί αυτός με χρηματοδοτικές ευκαιρίες για δημοσίευση με ανοικτή πρόσβαση.

EOS: Νέος oργανισμός για την Ανοικτή Έρευνα
Ο EOS (EnablingOpenScholarship) είναι ένας νέος οργανισμός που ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2009 και απευθύνεται κυρίως σε ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς φορείς. Στόχο έχει να προωθήσει την αρχή της ανοικτής πρόσβασης σε όλα τα στάδια της έρευνας (open scholarship), δηλαδή τόσο στη διεξαγωγή, όσο και στη διάχυση και διατήρηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων.

Μεγάλα πανεπιστήμια των ΗΠΑ υποστηρίζουν οικονομικά την Ανοικτή Πρόσβαση
Πέντε μεγάλα πανεπιστήμια των ΗΠΑ (Cornell, Dartmouth, Harvard, MIT και Berkeley) ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια συμφωνία υποστήριξης της Ανοικτής Πρόσβασης (Compact for Open-Access Publishing Equity), η οποία παρουσιάζεται στον δικτυακό τόπο www.oacompact.org . Με τη συμφωνία αυτή τα παραπάνω πανεπιστήμια αναλαμβάνουν να υποστηρίξουν οικονομικά, με συστηματικό και θεσμοθετημένο τρόπο, τις ερευνητικές δημοσιεύσεις σε περιοδικά ανοικτής πρόσβασης.