Νέα

Ανοικτή Πρόσβαση: Όταν οι αριθμοί ευημερούν και οι πολιτικές μένουν πίσω
Ταχύτατα πολλαπλασιάζονται και φέτος, όπως και το 2008, τα αποθετήρια και τα περιοδικά Ανοικτής Πρόσβασης σε όλο τον κόσμο. Κι όμως, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου για την Ανοικτή Πρόσβαση που εξέδωσε πρόσφατα η CREST (Comite de la recherche scientifique et technique - το κύριο συμβουλευτικό όργανο της ΕΕ για θέματα Έρευνας και Τεχνολογίας), ένα από τα θέματα-αγκάθια είναι η έλλειψη εθνικών πολιτικών για την ανοικτή πρόσβαση σε ερευνητικά δεδομένα.

Πολιτιστικός Θησαυρός της Ελληνικής Γλώσσας
Ένα νέο δικτυακό τόπο που αναδεικνύει τη νεοελληνική γλωσσική κληρονομιά μέσω μιας σημαντικής ψηφιακής συλλογής κειμένων της νεοελληνικής γραμματείας ανέπτυξε το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Κοινωνία της Πληροφορίας". Ο δικτυακός τόπος που αναπτύχθηκε για την πολιτιστική, επιστημονική και εκπαιδευτική αξιοποίηση της συλλογής αυτής, από το ευρύτερο, αλλά και το ειδικό κοινό, βρίσκεται στη διεύθυνση www.potheg.gr .

Ψηφιακές περιηγήσεις στην Αρχαιολογία, την Ιστορία και το Περιβάλλον της Κρήτης
Ένα σύνολο πολιτισμικών πληροφοριών για την Αρχαιολογία, το Περιβάλλον, την Ιστορία, την Τέχνη και τη Μουσική της Κρήτης από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα διατίθενται πλέον στο ευρύ κοινό μέσω του δικτυακού τόπου http://digitalcrete.ims.forth.gr . Οι βάσεις δεδομένων και οι δικτυακός τόπος υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του έργου "Ψηφιακή Κρήτη: Μεσογειακές Πολιτισμικές Διαδρομές" από το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας.

Αναζητώντας πολιτικές για τις βιβλιοθήκες του μέλλοντος
Τις πολιτικές για τη λειτουργία, το σχεδιασμό, τις κατευθύνσεις και τον κοινό προσανατολισμό που θα επιτρέψουν στις βιβλιοθήκες να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του ραγδαία μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος και να ανταποκριθούν στο ρόλο τους ως πύλες στη γνώση και στη δια βίου μάθηση εξέτασε σε βάθος το 6ο Διεθνές Συνέδριο της Οργανωτικής Επιτροπής Ενίσχυσης Βιβλιοθηκών.

To επιστημονικό έργο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών στο Διαδίκτυο
Ερευνητικό και επιστημονικό υλικό του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) ψηφιοποιείται και διατίθεται για πρώτη φορά στο Διαδίκτυο, στο νέο Ηλεκτρονικό Αποθετήριο Ήλιος (helios-eie.ekt.gr). Ερευνητικά αποτελέσματα, δημοσιεύσεις/άρθρα σε διεθνή και ελληνικά περιοδικά, εργασίες ερευνητών, πρακτικά συνεδρίων, βιβλία, εκπαιδευτικό υλικό, αρχεία ήχου και εικόνας, σε όλους τους επιστημονικούς τομείς, διατίθενται σε ένα πλήρως οργανωμένο ψηφιακό περιβάλλον που έχει αναπτυχθεί και υποστηρίζεται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), σύμφωνα με διεθνή πρότυπα.

Nature και Ανοικτή Πρόσβαση: Τι δείχνει ένα πολύ ενδιαφέρον πείραμα (που θα άξιζε να επαναληφθεί)
Τι συμβαίνει όταν ένα σοβαρό επιστημονικό περιοδικό, όπως το Nature, δοκιμάζει κάτι εντελώς διαφορετικό απ' ό,τι είχε κάνει έως τώρα στην 140χρονη ιστορία του, πρώτα δημοσιεύοντας online επιστημονικά άρθρα και ύστερα προσκαλώντας ειδικούς να τα αξιολογήσουν; Μπορεί μια "ανοικτή" διαδικασία σχολιασμού και κριτικής αξιολόγησης επιστημονικών άρθρων να επιβιώσει και να καθιερωθεί ως η κύρια διαδικασία έγκρισης της δημοσίευσης τους;

Συλλογές βιβλιοθηκών και online εκθέσεις στο TheEuropeanLibrary.org
Περισσότερες από 330 συλλογές από 38 εθνικές βιβλιοθήκες της Ευρώπης είναι πλέον διαθέσιμες, με δυνατότητες αναζήτησης και υποστηρικτικό υλικό σε 22 γλώσσες, στον νέο δικτυακό τόπο www.TheEuropeanLibrary.org . Ο δικτυακός τόπος αναπτύχθηκε ως κεντρικό σημείο πρόσβασης στο περιεχόμενο των εθνικών βιβλιοθηκών των ΕΕ και, στη συνέχεια, εξελίχθηκε με βάση σχόλια και συστάσεις των χρηστών.

CERN: Μπαίνει δυναμικά στο κίνημα της Ανοικτής Πρόσβασης
"Τα αποτελέσματα από τη θεωρητική εργασία και την πειραματική έρευνα πρέπει να δημοσιεύονται ή/και να βρίσκονται ελεύθερα στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου" δηλώνουν ξεκάθαρα οι υπεύθυνοι του CERN. Κοινή είναι η προσπάθεια των ερευνητικών φορέων, που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μοριακής φυσικής, και των διεθνών βιβλιοθηκών για βελτίωση της ποιότητας των επιστημονικών άρθρων, τα οποία διατίθενται πλέον δωρεάν μέσω του Διαδικτύου σε κάθε ενδιαφερόμενο, σύμφωνα με τις αρχές της Ανοικτής Πρόσβασης.

Η ψηφιακή "Αρχαιολογία της Πόλης των Αθηνών"
Η χαοτική ρυμοτομική διάρθρωση και οι έντονοι ρυθμοί της Αθήνας επισκιάζουν το ιστορικό παρελθόν της σύγχρονης αστικής εικόνας της. Αυτή την, άγνωστη για πολλούς, ιστορική συνέχεια του αθηναϊκού αστικού τοπίου προβάλλει το ψηφιακό έργο "Αρχαιολογία της Πόλης των Αθηνών" που υλοποιήθηκε από το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Κοινωνία της Πληροφορίας".

Εκδοτικοί θησαυροί σε ψηφιακά ράφια
Χρήστες του Διαδικτύου από όλο τον κόσμο έχουν πια την ευκαιρία να επισκέπτονται οποιαδήποτε στιγμή την Παγκόσμια Ψηφιακή Βιβλιοθήκη, που άνοιξε τις πύλες της στις 21 Απριλίου από την έδρα της UNESCO στο Παρίσι, για να «ξεφυλλίσουν» κάποιους από τους ανεκτίμητους πολιτιστικούς θησαυρούς που προσφέρει δωρεάν στο κοινό.