Νέο

Το νέο διαδικτυακό περιβάλλον των ηλεκτρονικών εκδόσεων του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (http://www.ekt.gr/epublishing)
διατίθεται πλέον και στην αγγλική γλώσσα, δίνοντας τη δυνατότητα και
στο διεθνές κοινό να πλοηγηθεί στις ανοικτές επιστημονικές εκδόσεις που
αναπτύσσει ο φορέας. To EKT ePublishing που λειτουργεί από τον Μάρτιο 2013,
αποτελεί την ηλεκτρονική στέγη των υπηρεσιών ηλεκτρονικών εκδόσεων του

Νέο


Νέο

Η Knowledge Exchange μόλις κυκλοφόρησε τη νέα μελέτη με τίτλο “The Collective Provision of Open Access Resources ”. Η μελέτη, που χρηματοδοτήθηκε από τον οργανισμό SPARC, είναι η τρίτη σε σειρά μελέτη που εκδίδεται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας “Sustainability of Open Access Resources”.


Νέο


Νέο

Περισσότερες  από 75.000 επισκέψεις δέχτηκε το διάστημα 3 –
16 Απριλίου 2013 ο ανανεωμένος δικτυακός τόπος του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών
Διατριβών (ΕΑΔΔ) http://www.didaktorika.gr.
Το Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών, του οποίου την ευθύνη συγκρότησης και
διατήρησης έχει το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, λειτουργεί και ως ψηφιακό
αποθετήριο με προηγμένες λειτουργίες και δυνατότητες που εξασφαλίζουν την

Νέο

Μία πολύτιμη πηγή πληροφόρησης για τον κόσμο του Βυζαντίου
είναι ανοικτά προσβάσιμη για κάθε πολίτη,
εκπαιδευτικό, μαθητή, φοιτητή ή φορέα που ενδιαφέρεται για τον βυζαντινό
πολιτισμό, στη νέα διαδικτυακή πύλη www.exploringbyzantium.gr.
Ο ψηφιακός πολυχώρος που ολοκλήρωσε
πρόσφατα το Ευρωπαϊκό Κέντρο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων (ΕΚΒΜΜ),


Νέο

Οι διδακτορικές διατριβές των Ελλήνων επιστημόνων, ένα πολύτιμο αρχείο
και μια σημαντική πηγή γνώσης, βρίσκονται συγκεντρωμένες σε έναν
ανανεωμένο δικτυακό τόπο (http://www.didaktorika.gr),
με νέες δυνατότητες αναζήτησης, πλοήγησης και πρόσβασης στο πλήρες
περιεχόμενο. Πρόκειται για την ηλεκτρονική "στέγη" του Εθνικού Αρχείου
Διδακτορικών Διατριβών (ΕΑΔΔ), του οποίου την ευθύνη συγκρότησης και
διατήρησης έχει το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ).

Νέο


Νέο

Στη διαμόρφωση ενός ισχυρού δικτύου φορέων για την ανάδειξη του διαθέσιμου ψηφιακού περιεχομένου της χώρας αποσκοπούν να συμβάλλουν οι νέες υπηρεσίες που ξεκινά να υλοποιεί το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ). Οι υπηρεσίες αφορούν την οργάνωση, τεκμηριωμένη απόθεση, ασφαλή διαφύλαξη και διάθεση ψηφιακού επιστημονικού και πολιτιστικού περιεχομένου και βασίζονται σε τεχνολογίες αιχμής, όπως το μοντέλο SaaS (Software as a Service: Λογισμικό ως Υπηρεσία) και το Cloud Computing (Υπολογιστικό Νέφος).


Νέο