Η Ιρλανδία ανακοινώνει εθνική πολιτική για την Ανοικτή Πρόσβαση

November 1, 2012

Μέσα στον Οκτώβριο, ο Υπουργός Έρευνας και Καινοτομίας της Ιρλανδίας, Seán Sherlock  ανακοίνωσε την εθνική Πολιτική για την Ανοικτή Πρόσβαση στην Ιρλανδία. Στόχος της πολιτικής αυτής είναι να διευκολύνει την πρόσβαση στα αποτελέσματα της δημόσιας χρηματοδοτούμενης έρευνας. Η πολιτική ακολουθεί τον “πράσινο δρόμο” (ή αυτoαρχειοθέτηση σε ηλεκτρονικά αποθετήρια) και ενθαρρύνει τον “χρυσό δρόμο” σχετικά με την πρόσβαση στις περιοδικές επιστημονικές δημοσιεύσεις.

Η εθνική πολιτική της Ιρλανδίας έχει σχεδιαστεί  έτσι ώστε να υποστηρίζει την παγκόσμια ροή της πληροφορίας και να συμβάλλει  στην καινοτομία μέσα από την αποτελεσματική μεταφορά της γνώσης, τη διάδοση της καινοτομίας και τη διάθεση των αποτελεσμάτων της δημόσιας χρηματοδοτούμενης έρευνας με διαφάνεια και εγκυρότητα. Η πολιτική αυτή ευθυγραμμίζεται με την ευρωπαϊκή πολιτική για το νέο πρόγραμμα Horizon 2020 για την Έρευνα και την Καινοτομία και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μοντέλο από άλλες χώρες  για την ανάπτυξη εθνικών πολιτικών για την Ανοικτή Πρόσβαση.

‘Ήδη επτά πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ιρλανδία παρέχουν ανοικτά τις δημοσιεύσεις τους μέσω μιας ενιαίας πύλης (www. rian.ie). To Rian αποτελεί μια πολύτιμη διεθνή βάση επιστημονικών δεδομένων για ερευνητές, επιχειρήσεις και ακαδημαϊκούς, καθώς συλλέγει τις δημοσιεύσεις από τα αποθετήρια των πανεπιστημίων και τις διαθέτει με ανοικτή πρόσβαση. Παράλληλα, πλήθος απο άλλους φορείς διατηρούν ανοικτά ανοικτά αποθετήρια  για τις δημοσιεύσεις τους.

Το επόμενο βήμα της εθνικής επιτροπής θα είναι ο σχεδιασμός βιώσιμων ερευνητικών υποδομών ανοικτής πρόσβασης. Περισσότερες λεπτομέρειες μπορεί κανείς να διαβάσει εδώ.

(Πηγή: The Irish Times)

Filed under: Uncategorized

Tags: , , , , , , ,

3 Comments Leave a Comment

  • 1. Η Ιρλ&hellip  |  November 3, 2012 at 7:44 am

    [...] Μέσα στον Οκτώβριο, ο Υπουργός Έρευνας και Καινοτομίας της Ιρλανδίας, Seán Sherlock ανακοίνωσε την εθνική Πολιτική για την Ανοικτή Πρόσβαση στην Ιρλανδία. Στόχος της πολιτικής αυτής είναι να διευκολύνει την πρόσβαση στα αποτελέσματα της δημόσιας χρηματοδοτούμενης έρευνας. Η πολιτική ακολουθεί τον “πράσινο δρόμο” (ή αυτoαρχειοθέτηση σε ηλεκτρονικά αποθετήρια) και ενθαρρύνει τον “χρυσό δρόμο” σχετικά με την πρόσβαση στις περιοδικές επιστημονικές δημοσιεύσεις.  [...]

  • 2. Η Ιρλ&hellip  |  November 4, 2012 at 9:09 am

    [...] Μέσα στον Οκτώβριο, ο Υπουργός Έρευνας και Καινοτομίας της Ιρλανδίας, Seán Sherlock ανακοίνωσε την εθνική Πολιτική για την Ανοικτή Πρόσβαση στην Ιρλανδία. Στόχος της πολιτικής αυτής είναι να διευκολύνει την πρόσβαση στα αποτελέσματα της δημόσιας χρηματοδοτούμενης έρευνας. Η πολιτική ακολουθεί τον “πράσινο δρόμο” (ή αυτoαρχειοθέτηση σε ηλεκτρονικά αποθετήρια) και ενθαρρύνει τον “χρυσό δρόμο” σχετικά με την πρόσβαση στις περιοδικές επιστημονικές δημοσιεύσεις.  [...]

  • 3. Η Ιρλ&hellip  |  November 8, 2012 at 7:09 am

    [...] Μέσα στον Οκτώβριο, ο Υπουργός Έρευνας και Καινοτομίας της Ιρλανδίας, Seán Sherlock ανακοίνωσε την εθνική Πολιτική για την Ανοικτή Πρόσβαση στην Ιρλανδία. Στόχος της πολιτικής αυτής είναι να διευκολύνει την πρόσβαση στα αποτελέσματα της δημόσιας χρηματοδοτούμενης έρευνας…..  [...]

Leave a Comment

(required)

(required), (Hidden)

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

TrackBack URL  |  RSS feed for comments on this post.


Μαζί διαμορφώνουμε το “τοπίο” της Ανοικτής Πρόσβασης στην Ελλάδα

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), ως φορέας που δραστηριοποιείται σε θέματα τεκμηρίωσης και διάθεσης ψηφιακού επιστημονικού περιεχομένου, πρωτοστατεί στην προώθηση της Ανοικτής Πρόσβασης. Με στόχο την υιοθέτηση της Ανοικτής Πρόσβασης από όσο το δυνατόν περισσότερους ελληνικούς φορείς για τη διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων τους, αλλά και την ανάπτυξη διαλόγου για την επίλυση θεμάτων που σχετίζονται με την Ανοικτή Πρόσβαση, διαμορφώσαμε ένα χώρο συζήτησης και προβληματισμού με τη μορφή ενός blog.... Περισσότερα

RSS Εγγραφή

Σύνδεση

Πρόσφατα άρθρα

Πρόσφατα σχόλια

Ετικέτες

Ανοικτά Δεδομένα Ανοικτή Πρόσβαση στις Ακαδημαϊκές Εκδόσεις Βιβλιομετρική Ανάλυση Διάυγεια ΕΚΤ Εβδομάδα Ανοικτής Πρόσβασης Εθνική πολιτική Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εκπαίδευση Επιστημονικά Περιοδικά Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ερευνητικά Δεδομένα Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ημερίδα Μελέτη Οδηγία για τις Πληροφορίες του Δημόσιου Τομέα (ΠΔΤ) άδειες Creative Commons ανοικτή πρόσβαση ανοικτό λογισμικό ανοικτό περιεχόμενο αποθετήρια δημόσια δεδομένα διαβούλευση διαφάνεια ευρωπαϊκά έργα πνευματικά δικαιώματα πολιτικές ανοικτής πρόσβασης συνέδριο ψηφιακή βιβλιοθήκη ψηφιακό περιεχόμενο ψηφιακό πολιτιστικό περιεχόμενο ψηφιοποίηση copyright Creative Commons Europeana LIBER MedOAnet openaccess Open Access openaccess.gr/blog OpenAIRE open data Recode wikipedia

Αρχείο άρθρων

Σύνδεσμοι

RSS RSS (openaccess.gr)